Waalrese vennen route

Waalrese vennen route

Door de bossen langs meerdere vennen

Waalrese vennen route 23,6 km

Waalre beschikt als de ‘Groenfontein van de Kempen’ over vele aantrekkelijk en afwisselende gemeentebossen (dennen en loofbomen). Deze afwisseling wordt nog eens versterkt door de open terreinen in en rond de bossen, met onder andere heidevelden.

Bovendien liggen er meerdere vennen. Deze route brengt je langs het kleine Vlasrootven, Meertjesven, Raadven en Meeuwven. Rond de vennen vind je kleine zonnedauw, gagel en veenpluis.

P.s.  Een mooie pleisterplaats is bij 't Brabantse Genot. Hier kun je wat eten en drinken. Dat laatste geldt zeker ook voor het paardvriendelijke café De Hut van Mie Pils.

Download kaart (pdf) Download route (gpx)

Grenscorridor N69

Bij de Waalrese vennen route passeer je de N69. De drukke weg die dwars door Waalre (en Valkenswaard) loopt. Hij veroorzaakt al vele jaren overlast (vrachtverkeer, opstoppingen en sluipverkeer). De provincie Noord-Brabant zet zich met alle partners in voor een totaaloplossing: de Grenscorridor N69: een schonere en veiligere weg, vlottere doorstroming, minder sluipverkeer en een mooiere omgeving.

Paardrijden in de Kempen draagt bij om te genieten van deze mooiere omgeving en is financiel ondersteund in het kader van deze Grenscorridor N69. 

Meer info zie: www.grenscorridorn69.nl 

Bedrijven aan de route