Stevensbergen route

Stevensbergen route

Bossen en stuifzand

Stevensbergen route 7,5 km

Stevensbergen is een reliëfrijk, bos- en heidegebied waar her en der nog wat stuifzand ligt. Door de hoogte is het een gortdroog gebied. De heide en stuifduinen zijn restanten van de Kempische Heide, die grotendeels is ontgonnen om land- en bosbouw mogelijk te maken.

Er zijn parkeer- en startlocaties bij Weijergaerde (op afspraak), Dressuurstal De Postelhoef (op afspraak) en bij Hoeve de Vrijheid.
Eten en drinken doe je in de paardvriendelijke locatie De Koperen Teut. Overnachten kan bij Weijergaerde en Hoeve de Vrijheid.
Ga eens langs bij Hoeve de Vrijheid, waar paarden van hun laatste levensjaren genieten.

.

Download kaart (pdf) Download route (gpx)

Flora en fauna

Ideale omgeving voor de gladde slang

In het open deel van het natuurgebied komt de gladde slang voor. Een bijzonder en zeldzaam reptiel dat zich niet makkelijk laat zien. Natuurmonumenten en de gemeente Bergeijk zetten zich in om het voortbestaan van de gladde slang te kunnen waarborgen door corridors te realiseren van de ene open plek naar de andere. Zo kan de gladde slang zich blijven voortplanten en vindt er uitwisseling plaats met dieren van een andere locatie.

Nachtzwaluw en boomleeuwerik

Om de heide weer wat meer ruimte te geven, heeft Natuurmonumenten vliegdennen verwijderd. Dat is ook gunstig voor de nachtzwaluw, een bijzondere vogel die laag boven de grond insecten vangt. De nachtzwaluw zul je eigenlijk nooit zien, omdat het een schuw en  -de naam zegt het al - een nachtdier is. Wel kun je hier speuren en luisteren naar verschillende spechtensoorten en de boomleeuwerik.

Bron Natuurmonumenten, eigenaar en beheerder van het gebied. 

Bedrijven aan de route