Cartierheide route

Cartierheide route

 Over nagenoeg alleen maar zandpaden kunnen ruiters en menners hun hart ophalen

Cartierheide route 13,0 km

De Cartierheide wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Boswachter Erik Schram is enthousiast over zijn gebied: “Op de Cartierheide vind je niet alleen vergezichten en een gevoel van vrijheid, maar kun je ook verschillende diersoorten tegen het lijf lopen. De kleine parelmoervlinder, boomvalk en zwarte specht vliegen rond en in de zomer zie je de levendbarende hagedis voorbij komen. Als de zon opkomt of de schemer valt en je heel stil bent, laten de reeën zich zien. De gladde slang sluipt ook rond, al moet je wel heel erg rustig en stil lopen om die langs je pad te ontdekken. Bij het grote ven kijk je uit over het water en zijn bewoners. Hier sta ik het liefst stil. Aan het water heb je een goed zicht op allerlei soorten vogels en watervogels. In het voorjaar en de zomer is het broedseizoen en vind je tijdens je wandeling een grote meeuwenkolonie aan het ven. Augustus heeft zijn eigen schoonheid. Dan kom je voor de bloeiende heide”. bron: Staatbosbeheer

Parkeer- en startlocaties vind je bij De PanDe PalsNatuurpoort Ter SpegeltNatuurpoort De Negende Zaeligheyt en bij Landgoed De Panberg.

Horeca bij De Keizer Eten & Drinken, Brasserie De Panberg, De Negende Zaeligheyt, Domein De Kleine Witrijt. en bij Herberg in het wilde Zwijn

Download kaart (pdf) Download route (gpx)

Flora en fauna

Kenmerkend voor het gebied is de afwisseling tussen droge en natte delen. De Cartierheide bestaat uit een groot aantal vennen (zoals Het Laarven en het Pannegoor) en wordt doorkruist door het Dalems. De variatie van deze natte en droge terreinen in open en gesloten landschappen, maakt de heide tot een belangrijke biotoop voor talloze planten- en diersoorten.

Op de Cartierheide komt een grote populatie van diverse unieke plantensoorten voor. Bijvoorbeeld de groei van de veenbies en de witte en bruine snavelbies. De groei van het pijpestrootje en de wilde gagel, wat duidt op de vochtige bodem. Ook de karakteristieke heideplanten als de ronde zonnedauw en klokjesgentiaan komen veelvuldig voor.

Mede door de begrazing van koeien, afkomstig van het Franse ras Bazadaise, uit Bazas in de Gironde, wordt de heide open gehouden. Wat van belang is voor een groot aantal vogels, waaronder de Nachtzwaluw, Wulp, Roodborsttapuit en de Boompieper. Ook de nodige reptielen worden aangetrokken door de heide, zoals de Gladde slang, Levendbarende hagedis en Hazelworm leven hier. Ook de Heikikker kan men er vinden.

Bedrijven aan de route