Achtergrondinformatie

Forse Impuls paardentoerisme in de Brabantse Kempen

Ondernemers en de gemeenten Bergeijk Eersel, Waalre en Valkenswaard slaan de handen ineen om het paardentoerisme te stimuleren. Het gaat om de aanleg van bewegwijzerde routes, investeringen in ruitervoorzieningen en een intensivering van de marketing. In het kader van Leader Grenscorridor N69 is hiervoor een Europese subsidie toegekend. Ook Rabobank De Kempen levert een financiële bijdrage.

Het is een langgekoesterde wens van enkele ondernemers in de gemeente Bergeijk om een knooppuntennetwerk over bestaande ruiter- en menroutes aan te leggen. Na jaren van voorbereiding is het zover. En inmiddels is het idee veel breder uitgerold. Met steun van Europa komt er een knooppuntensysteem in de gemeenten Bergeijk, Eersel en Waalre. In Valkenswaard ligt al een dergelijk systeem. Hier wordt ingezet op de aanleg van een hindernisparcours.  Het nieuwe netwerk sluit aan op het reeds aanwezige knooppuntensysteem in de aangrenzende Belgische regio (Kempen en Limburg).

Een tiental ondernemers uit Bergeijk en Eersel participeren in het project. Samen investeren zij voor ca 1,5 mln euro in ruitervoorzieningen op hun bedrijven. Dat varieert van extra capaciteit voor de stalling van paarden, extra slaapgelegenheden voor paardenliefhebbers tot ontvangstruimtes,  trailerplaatsen en parcoursen.

De aanleg van het netwerk en de investeringen door ondernemers zullen in de markt gezet worden met extra marketinginspanningen. Streven is dat alle  hippische bedrijven en verenigingen, de gemeenten en de marketingorganisaties in de Kempen zich hierbij aansluiten. De bijdrage van de Rabobank via haar coöperatiefonds is met name als stimulans van de marketing bedoeld.

Het project wordt gedragen door de Stichting Beleef Bergeijk, die als projectverantwoordelijke optreedt. Secretaris Willem van Montfort is blij dat de subsidie binnen is: ‘Het wordt een uniek project dat aansluit op de kansen voor de Kempen.