Waalre

Groenfontein van de Kempen

Waalre

Waalre bestaat uit Waalre-dorp en Aalst. Het is een gemeente in het groen waar vele wandel-, fiets- en ruiterpaden lopen. Een gebied waar het Kempisch landschap duidelijk aanwezig is. Er is zo’n zeshonderd hectare bos voor de natuurliefhebbers. De meeste bossen zijn nog niet zo oud. Ze werden tussen ongeveer 1900 en 1950 aangelegd met subsidie van Staatsbosbeheer. Er werden niet alleen dennen geplant, maar ook loofbomen. Daardoor hebben de bossen een afwisselend en aantrekkelijk karakter. Deze afwisseling wordt nog eens versterkt door de open terreinen in en rond de bossen, met onder andere heidevelden. Bovendien ligt er een achttal vennen binnen de gemeentegrenzen. Aantrekkelijk zijn ook de dalen van de riviertjes de Dommel en de Tongelreep.

De kernen van Waalre

Waalre-dorp is de grootse kern. Deze plek heeft vele rijksmonumenten die te bezichtigen zijn. Kenmerkend zijn de buurtschappen Loon en De Heuvel met als monumenten beschermde Kempense langgevelboerderijen. Ten oosten van Waalre-dorp ligt een groot natuurgebied (bossen). Ten westen ligt het Dommeldal. Aalst is een kerkdorp waar het mooi wonen is (zoals in de wijk Ekenrooi). Er zijn nog vele bezienswaardigheden te bekijken. Breng een bezoekje aan de Korenmolen, de Onze-lieve-Vrouw Presentatiekerk of loop langs de langgevelboerderijen (in Achtereind). 
Op de grens met Bergeijk ligt watermolen De Volmolen met een lange geschiedenis. Er wordt hier volop wildwater gekanood.

Routes in de regio

Bedrijven in Waalre